Novinky

Prezentácia prvej monografie Malachova 16.6.2019

15.06.2019 12:39
Verejná prezentácia prvej monografie obce Malachov sa konala v nedeľu 16. júna 2019 o 15. hodine v naplnenej sále kultúrneho domu v Malachove. V hudobnom programe účinkovali malachovské deti a domáca spevácka skupina Skalky s heligonkárom Ondrejom Filipkom a Ľudová hudba Ondreja Molotu so spevákmi,...

Správa z verejnej zbierky na knihu o Malachove

24.04.2019 11:57
Správa z verejnej zbierky Malachov – živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou Registrové číslo zbierky: 601-2018-030884 Bankové spojenie organizátora zbierky OZ Malachovská dolina: Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s. Kód banky: 5600 Číslo účtu: IBAN: SK15 5600 0012 8042...

Valné zhromaždenie 12.4.2019

08.04.2019 12:19
Valné zhromaždenie OZ Malachovská dolina 12. apríla 2019 bolo úspešné, aj keď viacerí členovia chýbali pre rozličné povinnosti. Zhodnotili sme svoje aktivity, stav prípravy monografie Malachova, naplánovali ďalšie úlohy a hlavne, radi sme sa stretli a podebatovali si pri skvelom občerstvení....

Kniha o Malachove

08.04.2019 11:58
Človek mieni, život mení... práca na knihe postupuje úspešne. Grafik zalomil 360 strán, ktoré sme spolu opravili a pokračujeme ďalej aj tento týždeň. Práca je náročná, pretože čistého textu je 500 strán a fotografií vyše 720. Vyše preto, lebo postupne, ak nám zostane prázdne miesto, pridávame zo...

Kniha o Malachove je už u grafika

13.02.2019 11:15
Všetky podklady ku knihe o Malachove psme už dokončili a odovzdali na grafickú úpravu. Počet strán aj fotografií nám utešene narástol, preto aj celková sumarizácia, kontrola vrátane jazykovej bola náročná. Chceme sa aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí nám pri zbieraní informácií,...

Verejná zbierka na monografiu Malachova

27.09.2018 14:36
Milí naši priaznivci! Vyhlasujeme verejnú zbierku na prvú knihu o obci Malachov s názvom Živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou. Odkrýva prírodné, historické, kultúrne a spoločenské bohatstvo obce. Budú v nej kapitoly o všeobecnej histórii obce, o histórii baníctva, živočíšstve,...

Verejné zbierky na knihu o Malachove

11.09.2018 11:20
Pre rok 2018 sme dostali dotáciu z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia vo výške 6000,- EUR. Vďaka tomu môžeme pokračovať na príprave knihy o Malachove a tešiť sa na jej vydanie. Všetky texty a obrazové dokumenty sa sústreďujú u redakčnej rady (M.Bárdiová, Ľ.Kubišová, A.Lichý) a po...

Valné zhromaždenie 25.4.2018

26.04.2018 20:06
V stredu 25. apríla 2018 sa vo Vinárni Venezia konalo valné zhromaždenie OZ Malachovská dolina. Okrem členov boli prítomní aj hostia: starostka obce Malachov RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková, ako aj Mária Kapustová a Mária Uharčeková, ktoré autorom pomáhajú pri príprave monografie Malachova. Prítomní...

Monografia Malachova - šport

17.03.2018 13:01
Monografia obce Malachov bude zahŕňať aj kapitolu o dejinách športu. S výskumom sme začali pri turistoch, ktorí boli dlhé roky združení v „Odbore turistiky“. Tento v Malachove vznikol v r. 1975 ako jeden z oddielov miestnej telovýchovnej jednoty.  V januári r. 2018 som navštívil dlhoročného...

Monografia Malachova - výtvarná kultúra

15.03.2018 11:05
Pri práci na monografii Malachova, na ktorú z verejných zdrojov prispel aj Fond na podporu umenia, prichádza na rad aj stať o výtvarníkoch. Na fotografii Michaely Redlingerovej z 10. marca 2018 spovedá Marianna Bárdiová (vľavo) pani Vierku Solivajsovú, dlhoročnú učiteľku miestnej materskej školy,...
1 | 2 >>