KONTAKT

OZ Malachovská dolina, Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov, okres Banská Bystrica

IČO: 42012457

e-mail:   malachovska-dolina@hotmail.com

            malachovska.dolina@gmail.com   

Zloženie výboru:

Predseda: Milan Smolík, členovia: RNDr. Vladimír Druga, RNDr. Adam Lichý, PhD.,  Ondrej Slivka, Emília Snopková,  hospodárka: Ing. Ľubica Briedová