KONTAKT

OZ Malachovská dolina, Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov, okres Banská Bystrica

IČO: 42012457
účet:  Dexia banka  č. ú. 1280423001/5600

IBAN SK15 5600 0000 0012 8042 3001 

e-mail:   malachovska-dolina@hotmail.com

            malachovska.dolina@gmail.com   

Zloženie výboru:

Predseda: Milan Smolík, členovia: RNDr. Vladimír Druga, RNDr. Adam Lichý, PhD.,  PhDr. Marianna Bárdiová, PhD., Žofia Štulajterová,  hospodárka: Ing. Ľubica Briedová