Naj dedinka Slovenska 2014

04.08.2014 19:27

Nahrávanie RTVS v našej obci sa uskutočnilo v dňoch 1. -3. agusta 2014. 1. súťažná úloha: zveľadenie obce: V piatok 1.8. dopoludnia sa dobrovoľníci zišli na Rekreačnej lúke Pod Skalkou, kde starosta Ondrej Slivka rozdelil pred kamerou úlohy - chlapi mali za úlohu pokosiť celú lúku tradičným spôsobom, teda ručnými kosami, ženy trávu pohrabať a lúku vyčistiť, skupina remeselníkov vyrobila novú lávku cez potok. 2. súťažná úloha: ako starosta pozná svojich občanov: Martin Pál mu pripravil rozličné predmety a starosta navštevoval ľudí, ktorým by mali patriť. Úlohu splnil výborne. 3. súťažná úloha: pozvime sa na oslavu: v sobotu 2.8. sa konali oslavy Dňa obce. Už od rána zapĺňali priestor nad ihriskom súťažné družstvá, ktoré si obsadili stánky a rozložili kotlíky na varenie gulášov. Družstiev bolo 14 a vône sa šírili doďaleka. Postupne pribúdali návštevníci, ktorí si mohli pozrieť aj prezentácie občianskych združení formou výstaviek fotografií a výstav obrazov (Miro Bárdi), výšiviek (Milka Lokšová), čipiek, šperkov a košíkov (Jano Dobrota). Poľovnícvi vystavili na obdiv svoje trofeje a potešič sme sa mohli aj vystavenými krásnymi holubmi a zajacami, ktoré sa nechali pohladkať. Knihovníčka Mária Žabková ukazovala pestrú štruktúru Obecnej knižnice, dokonca si niektorí záujemcovia knihy aj požičali, Tomáš Cimerman przeentoval históriu obce, ktorou sa zaoberá a Ľubka Kubišová vystavila prehľad Malachovských novín, ktoré vydávame ako jedna z mála obcí na Slovensku. Pri ich zrode bolo práve naše OZ Malachovská dolina a Janka Krnáčová so Zuzkou Plajovou a jej synom. Deti si kreslili, vyrábali papierové masky a učili sa vyrábať zdobené kraslice. Na poludnie starosta oznámil vyhodnotenie gulášov - na 1. mieste sa umiestnili poľovníci a na druhom naše občianske združenie - vďaka šéfkuchárovi Mirovi Briedovi a jeho kuchárkam Marienke Briedovej a Elenke Oravcovej. Priebežne prebiehali športové zápolenia v minifutbale na veľkom ihrisku a vo volejbale na multifunkčnom ihrisku. Popoludní bol bohatý program na pódiu na ihrisku - uskutočnili sa rozhovory s Malachovčanmi - s účastníkom SNP, olympioničkou Jarkou Bukvajovou (beh na lyžiach) a významnými športovkyňami, sestrami Alenou a Lindou Briedovými. Deti si so záujmom pozerali ich poháre, medaily a iné vzácne trofeje zo svetových a európskych súťaží. Mládenci v krojoch zatancovali tradičnú fašiangovú koledu, mladý tanečný pár predviedol aj tango, dôchodkyne s helingokárom Ondrejom Filipkom zaspievali staré piesne o Malachove, deti z folklórneho súboru Malachovček predviedli detské hry a divadelný súbor Malá chova z Malachova uviedol inscenáciu Zabíjačka. 4. súťažná úloha: pozvať čo najviac občanov na jedno miesto: stretnutie bolo v nedeľu o 14. hodine na Rekreačnej lúke Pod Skalkou. Prišlo 695 ľudí, čo je 66% z celkového počtu obyvateľov Malachova 1050 občanov). Vpredu išiel starosta s cepami na pleci, za ním spievajúce deti v krojoch z Malachovčeka s heligonkárom p. Filipkom, riaditeľkou a učiteľkami malachovskej školy, staré ruské nákladné auto s veselými mladými ľuďmi a potom dlhý zástup ľudí každého veku od detí v kočíkoch po dôchodcov, dokonca s francúzskymi barlami.Temer každý však priniesol starý tradičný predmet - kosy, vidly, remeselnícke náradie, kuchynské riady, drevený fúrik, kočíky, kolísky, jarmo, tkané koberce, časti krojov, pletené zimné kapce, sánky, lyže, snežnice, dokonca starý bubon a množstvo ďalších zaujímavých vecí. Každý každému vysvetľoval, od koho to má, aký je tradičný názov, čo sa na čo používalo (niektorí sme nepoznali veľkú tyč do L, ktorá sa používala na miešanie slivkového lekváru v kotli). 5. súťažná úloha: vyskladať názov obce - základ tvorili tkané koberce, na ktoré ľudia pokládli väčšinu donesených predmetov, čím sa na lúke vytvorila netradičná, ale veľmi zaujímavá výstava. Od prvého dňa natáčania nadšená atmosféra stúpala a vyvrcholila v nedeľu na lúke, kde ľudia nahlas dávali moderátorom relácie odpovede na ich otázky, ktorá dedina je najlepšia - predsa Malachov! Toto stretnutie občanov bolo jednoducho úžasné. Všetci vieme, že relácia má necelú hodinku a veľa záberov sa zostrihá a nepoužije, ale dôležité je, že my sme boli toľkí spolu a dobre sme sa zabávali. Ukázali sme aj vzácne dedičstvo po predkoch, ktoré uchovávame vo svojich domoch. Určite by sa na toto malo nadviazať a pripravovať pravidelné tematické výstavy týchto predmetov. Možno je táto súťaž i relácia pre niekoho len "šou", ale nás v Malachove stmelila. Veríme, že tak tomu bolo aj v ďalších piatich obciach, ktoré sa do súťaže zapojili a potom to už nie le "len šou". Nevieme, čo o našej obci sa do relácie dostane, ale dúfame, že vytvorí o nej dobrý obraz. (v. fotogalériu)

Marianna Bárdiová