Malachovská banská cesta - náučné chodníky

20.09.2012 12:17

S potešením sme zistili, že povedomie o malachovskej rumelke a o našej Malachovskej banskej ceste, ktorej súčasťou sú Malachovské náučné chodníky, sa rozširuje medzi ľuďmi aj na internetových stránkach. Teší nás, že mnohí noví návštevníci vyhľadávajú malebné zákutia Malachovskej doliny a priľahlého okolia a nechávajú sa viesť novými náučnými trasami, tabuľami a krásnymi miestami, ktoré zároveň dýchajú starodávnou banskou históriou. To bolo cieľom autora náučných chodníkov a tabúľ RNDr. Vladimíra Drugu a všetkých odborníkov a dobrovoľníkov, ktorí sa na vytvorení trás podieľali.  Odbornú pomoc pri odhaľovaní geologických zaujímavostí poskytli RNDr. Ivan Križáni a Mgr. Štefan Ferenc, PhD. Mapa aktuálnych náučných chodníkov je záujemcom k dispozícii na Obecnom úrade v Malachove.

Drevené prístrešky a konštrukcie náučných tabúľ, ako aj typ písma na smerové tabule, ktoré je odvodené od secesného typu písma Alfonza Muchu, navrhol výtvarník Dr. Miroslav Bárdi. Rozdeľovníky z drevených samorastov vytvoril Pavol Terem. Samozrejme, pri realizácii pomáhalo množstvo ďalších brigádnikov, ktorých mená sú zverejnené v Malachovských novinách č.2/2012, s. 4-5 (augustové číslo) i na fotografiách a v informačných textov na tejto stránke. Miroslav Brieda, Jozef Nikšič a mnohí ďalší brigádnici, ktorí majú skúsenosti so stavebnými a remeselnými prácami, prispeli vždy aj odbornými radami. Vlado Druga v Malachovský novinách uviedol úctyhodný počet odpracovaných hodín:

"Spolu 45 brigádujúcich dobrovoľníkov a 853 neplatených dobrovoľníckych hodín!

Z týchto 853 hodín odpracovalo 503 hodín len 5 ľudí (každý nad 60 hodín!): Vlado Druga 199, Paľko Terem 90, Jožo Nikšič 79, Miro Bárdi 75, Miro Brieda 60. Vyše 20 hodín odpracovalo ďalších 5 ľudí: Jano Oravec (Banícka 86) 33 hodín, Miloš Galko 31, Ondrej Druga 25, Zuzka Drugová 23, Andrej Oravský 22 (spolu 134 hodín)."

(celé znenie Malachovských novín č. 2/2012: https://www.malachov.sk/upload/articles/52/mn_2_2012.pdf)

Prinášame aspoň niektoré odkazy na ďalšie stránky:

https://www.telegraf.sk/1654-otvorili-1-etapu-naucnych-chodnikov-o-historiu-tazby-ortuti.html

https://www.malachov.sk/fotogaleria/117/tvorenie_alachovskych_naucnych_chodnikov_19.5._2012___sucasti_anskej_cesty_/

https://www.katolickenoviny.sk/32-2012-horedole-banskou-cestou-vedu-malachovske-naucne-chodniky/

https://believer.blog.pravda.sk/2012/06/

https://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=1c33d6b8-0eb2-42de-a851-440544445458

https://www.bystricoviny.sk/spravy/mozete-navstivit-malachovske-naucne-chodniky/

https://bystrica.sme.sk/c/5736570/spristupnit-chcu-aj-stolnu-pri-krvavej-studnicke.html

https://www.mineraly.sk/files/zber/071_malachov_ortuty.htm

https://www.mineraly.sk/files/zber/501-600/532_mal_jaz_1.htm

        Veríme, že sa nám podarí získať finančné prostriedky na vytvorenie ďalších plánovaných trás (napr. Historický náučný chodník vedúci na Hrádok), ktoré budú rovnako zaujímavé, ako tie, ktoré sú už hotové.        

        Marianna Bárdiová, september 2012