Novinky

Verejná zbierka na monografiu Malachova

27.09.2018 14:36
Milí naši priaznivci! Vyhlasujeme verejnú zbierku na prvú knihu o obci Malachov s názvom Živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou. Odkrýva prírodné, historické, kultúrne a spoločenské bohatstvo obce. Budú v nej kapitoly o všeobecnej histórii obce, o histórii baníctva, živočíšstve,...

Verejné zbierky na knihu o Malachove

11.09.2018 11:20
Pre rok 2018 sme dostali dotáciu z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia vo výške 6000,- EUR. Vďaka tomu môžeme pokračovať na príprave knihy o Malachove a tešiť sa na jej vydanie. Všetky texty a obrazové dokumenty sa sústreďujú u redakčnej rady (M.Bárdiová, Ľ.Kubišová, A.Lichý) a po...

Valné zhromaždenie 25.4.2018

26.04.2018 20:06
V stredu 25. apríla 2018 sa vo Vinárni Venezia konalo valné zhromaždenie OZ Malachovská dolina. Okrem členov boli prítomní aj hostia: starostka obce Malachov RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková, ako aj Mária Kapustová a Mária Uharčeková, ktoré autorom pomáhajú pri príprave monografie Malachova. Prítomní...

Monografia Malachova - šport

17.03.2018 13:01
Monografia obce Malachov bude zahŕňať aj kapitolu o dejinách športu. S výskumom sme začali pri turistoch, ktorí boli dlhé roky združení v „Odbore turistiky“. Tento v Malachove vznikol v r. 1975 ako jeden z oddielov miestnej telovýchovnej jednoty.  V januári r. 2018 som navštívil dlhoročného...

Monografia Malachova - výtvarná kultúra

15.03.2018 11:05
Pri práci na monografii Malachova, na ktorú z verejných zdrojov prispel aj Fond na podporu umenia, prichádza na rad aj stať o výtvarníkoch. Na fotografii Michaely Redlingerovej z 10. marca 2018 spovedá Marianna Bárdiová (vľavo) pani Vierku Solivajsovú, dlhoročnú učiteľku miestnej materskej školy,...

Monografia obce Malachov

16.02.2018 13:43
Monografia obce Malachov   Občianske združenie Malachovská dolina iniciovalo vydanie monografie o obci Malachov. Predstavitelia obce s tým súhlasili, a tak sa začali prípravné práce. Popri zostavení autorského tímu sme spracovávali projekty pre získanie potrebných financií. V júli 2017 dostala...

Odovzdanie zastávky Malachov-Kopanice 17.5.2017

19.05.2017 17:26
V stredu 17. mája 2017 o 11. hodine sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie revitalizovanej zastávky MHD Malachov-Kopanice do užívania verejnosti. Na slávnosť prišli hostia z Prvej stavebnej sporiteľne a.s., ktorí na akciu finančne prispeli: Ing. Imrich Béreš, predseda predstavenstva, Ing. Miloš...

Deň obce Malachov 16.9.2016

17.09.2016 19:47
Napriek vytrvalému dažďu, ktorý prišiel po mnohých krásnych a slnečných dňoch, nastúpili už ráno súťažné družstvá v Malachove a pustili sa do varenia gulášov a iných dobrôt. Aj keď sa museli zrušiť mnohé atrakcie, hlavne pre deti, ako aj zaujímavý program na pódiu, predsa len ľudia stále...

Zastáva Malachov-Kopanice, 2016

30.08.2016 18:01
Naše Občianske združenie Malachovská dolina sa pustilo aj do prestavby tretej zastávky MHD, tento raz na otočke autobusu na hornom konci obce. Odtiaľto nastupujú peší turisti a cykloturisti na túry a vychádzky malebnou Malachovskou dolinou, po našich náučných chodníkoch alebo pokračujú ďalej na...

Turistický pochod 7.5.2016

24.04.2016 19:30
Srdečne pozývame všetkých záujemcov na tradičný turistický pochod pri príležitostoi 71.výročia ukončenia 2. svetovej vojny, ktorý sa uskutoční v sobotu 7. mája 2016. Zraz účastníkov je na konečnej autobusovej zastávne v Malachove - Kopanice o 9. hodine. Podujatie sa koná v spolupráci so základnou...
1 | 2 >>