Príprava guláša - Miro Brieda, Marienka Briedová, Elenka Oravcová - 2.8.2014

Príprava guláša - Miro Brieda, Marienka Briedová, Elenka Oravcová - 2.8.2014