Ďakujeme všetkým, ktorí nám aj v roku 2017 poskytli 2% zo svojej dane, ktoré prispejú k našim ďalším plánovaným aktivitám v prospech obce Malachov a jej občanov!