Príchod moderátorov nad obec Malachov 1.8.2014

Príchod moderátorov nad obec Malachov 1.8.2014