Verejné zbierky na knihu o Malachove

11.09.2018 11:20

Pre rok 2018 sme dostali dotáciu z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia vo výške 6000,- EUR. Vďaka tomu môžeme pokračovať na príprave knihy o Malachove a tešiť sa na jej vydanie. Všetky texty a obrazové dokumenty sa sústreďujú u redakčnej rady (M.Bárdiová, Ľ.Kubišová, A.Lichý) a po zapracovaní novozískaných podrobností sa pustíme doich redaktorskej úpravy. Temer všetci autori prekročili plánovaný počet strán, takže musíme pokračovať v získavaní ďalších finančných prostriedkov na tlač knihy, ktorá bude mať okolo 300 strán. Bolo by škoda nepublikovať získané zaujímavé informácie z histórie, nedávnej minulosti i živej súčasnoti Malachova a veľmi vzácne staré fotografie, ale aj obrazové dokumenty z rozvoja obce v 20. a 21. storočí. OZ Malachovská dolina sa preto rozhodla vyhlásiť zbierky na získanie finančných prostriedkov. Jedna zbierka bude elektronická a druhá bude prebiehať v Malachove.