Verejná zbierka na monografiu Malachova

27.09.2018 14:36

Milí naši priaznivci! Vyhlasujeme verejnú zbierku na prvú knihu o obci Malachov s názvom Živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou. Odkrýva prírodné, historické, kultúrne a spoločenské bohatstvo obce. Budú v nej kapitoly o všeobecnej histórii obce, o histórii baníctva, živočíšstve, rastlinstve, o ľudovej kultúre, histórii školstva, športu, hasičstva, divadelníctva, záhradkárstva a ovocinárstva, o ďalších témach aj o živej súčasnosti. Autormi sú odborníci na jednotlivé oblasti aj samotní obyvatelia obce, ktorí prispeli svojimi spomienkami, znalosťami, fotografiami či historickými predmetmi. Živé striebro v názve pripomína nielen významnú ťažbu ortuti v minulosti, ale poukazuje aj na čulý spolkový život a športového ducha obce. Na spracovanie a vydanie knihy finančne prispel z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, Obec Malachov, divadelníci z OZ Malá Chova z Malachova, občania prostredníctvom tomboly na Dni obce Malachov 25.8.2018 a už aj prví obyvatelia obce. Vydanie knihy je plánované v prvom štvrťroku 2019. Predpokladáme, že kniha bude mať okolo 300 strán, tvrdú knižnú väzbu, bohatý text a čiernobiele aj farebné fotografie. Pretože ešte chýbajú peniaze na tlač, vyhlásili sme dobrovoľnú verejnú zbierku, ktorá potrvá do 25. novembra 2018. 
Za príspevok vo výške 20,- € darca dostane v prípade záujmu odmenu vo forme jednej knihy o Malachove, za príspevok 50,- € dve knihy a plátenú tašku s fotografiou obrazu Miroslava Bárdiho Malachovská banská cesta. Darcovia, ktorí si želajú dostať knihu, prípadne dve knihy s taškou, nech nezabudnú k vkladu na účet uviesť svoju adresu alebo nech nás kontaktujú prostredníctvom e-mailovej adresy: malachovskadolina@gmail.com. Tých darcov, ktorí si želajú knihu poslať poštou, prosíme, aby doložili financie aj na poštovné, pri 1 knihe 3,- € a pri 2 knihách 5,- €. 
Finančné prostriedky môžete posielať na účet v Dexia banka: SK15 5600 0000 0012 8042 3001 
Všetkým darcom ďakujeme!