Valné zhromaždenie 25.4.2018

26.04.2018 20:06

V stredu 25. apríla 2018 sa vo Vinárni Venezia konalo valné zhromaždenie OZ Malachovská dolina. Okrem členov boli prítomní aj hostia: starostka obce Malachov RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková, ako aj Mária Kapustová a Mária Uharčeková, ktoré autorom pomáhajú pri príprave monografie Malachova. Prítomní sa odzvedeli o činosti v uplynulom roku, z ktorej je potrené spomenúť dokončenie a slávnostné otvorenie autobusovej zastávky na hornom konci obce, opravy náučného chodníka, turistické výlety a prípravu monografie obce. V diskusii sa starostka poďakovala občianskemu združeniu za aktívne skrášľovanie obce a  zveľaďovanie života v nej a členovia dopĺňali plán činnosti na ďalšie obdobie. Z predsedníctva pre iné povinnosti odišli Ondrej Slivka a Mgr. Emília Snopková, na ich miesta VZ schválilo Žofiu Štulajterovú a Mariannu Bárdiovú.

Členovia predsedníctva zľava: Emília Snopková, Milan Smolík - predseda, Adam Lichý, Vladimír Druga