Valné zhromaždenie 15.4.2016

24.04.2016 18:51

V piatok 15.4.2016 o 17. hodine sa uskutočnilo valné zhromaždenie OZ, ktoré zhodnotilo aktivity za obdobie od posledného VZ v apríli 2015. Týkali sa hlavne množstva brigádnických prác na náučných chodníkov a Kováčovie domu - obecného múzea. Podarilo sa pokračovať v tradičných podujatiach - uskutočnil sa májový turistický pochod a členovia vytvorili Dni obce Malachov v septembri 2015 gulášové družstvo (Miro Brieda, Majka Briedová, Elenka Oravcová, Ondrej Slilvka) a získali skvelé druhé miesto. Adam Lichý prihlásil dve staré čerešne na Dieli do súťaže Nadácie Ekopolis Strom roka. Aj keď sa nedostali do finále, podarilo sa ich zdokumentovať, ošetriť a zaznamenať ich históriu od pamätníkov. V spolupráci s Dr. V.Drugom spracoval aj projekt novej autobusovej zastávky Malachov-Kopanice a priebežne sa bude aj naďalej snažiť o získanie finančnej dotácie na jeho realizáciu. Obnovili sa aj rokovania o možnosti zapísať územie pod Hornou skalou, ktoré je vzácne faunou aj flórou, medzi prírodné rezervácie. Návrh prostredníctvom správy Štátnej ochrany prírody bol podaný na ministerstvo životného prostredia. Užšie kolégium členov rozbehlo aj práce na príprave monografie obce. Uskutočnili prvé stretnutie oslovených spoluautorov a zostavili štruktúru monografie. Na týchto úlohách bude OZ pracovať aj v nadchádzajúcom roku v spolupráci s Obecným úradom a ďalšími zložkami v obci, najmä s OZ Klub dôchodcov Malachovčan.

Vzhľadom na ukončenie členstva v predsedníctve  a ukončenia funkčného obdobia niektorých členov predsedníctva a revíznej komisie sa uskutočnili voľby nových členov. Predsedníctvo bude v ďalšom období pracovať v zložení: Milan Smolík - predseda, členovia - Vladimír Druga, Adam Lichý, Ondrej Slivka, Emília Snopková, revízna komisia v zložení: Lucia Kapustová, Zuzana Plajová, Katarína Bedríková. Hospodárkou zostáva Ľubica Briedová.

M.Bárdiová