Odovzdanie zastávky Malachov-Kopanice 17.5.2017

19.05.2017 17:26

V stredu 17. mája 2017 o 11. hodine sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie revitalizovanej zastávky MHD Malachov-Kopanice do užívania verejnosti. Na slávnosť prišli hostia z Prvej stavebnej sporiteľne a.s., ktorí na akciu finančne prispeli: Ing. Imrich Béreš, predseda predstavenstva, Ing. Miloš Blanárik, poradca predstavenstva pre styk s verejnosťou, Ing. Kvetoslava Bočkaiová, územná riaditeľka pre okres Banská Bystrica a Mgr. Jarmila Beňušková, vedúca regionálnej pobočky PSS v Banskej Bystrici. Prišla aj starostka obce Malachov RNDr, Lucia Ferenc Gajdúšková, jej zástupca Ingl Martin Pál, autor projektu revitalizácie zastávky a organizátor prác RNDr. Adam Lichý, PhD., výtvarný umelec Dr. Miroslav Bárdi, autor nákresu dreveného prístrešku v ľudovom štýle a autor drevenej sochy Velestúr, ktorá zdobí novú zastávku. Prišli aj mnohí brigádnici, ktorí na stavbe odpracovali desiatky hodín vo svojom voľnom čase, občania a žiaci zo Základnej školy s materskou školou v Malachove s p. učiteľkou Mgr. Zuzanou Dobríkovou a p. učiteľom Mgr. Cyrilom Pleškom, ktorý s deťmi naštudoval a predviedol dve ľudové piesne. Potešilo nás, že prišli aj médiá, Mgr. Kveta Fajčíková z novín MY, Televízia zo Žiaru nad Hronom a ďalší. Fotodokumentáciu zhotovil RNDr. Vladimír Druga. Podujatie moderovala PhDr. Marianna Bárdiová, PhD. Po úvodnom privítaní hostí a prítomných sa starostka obce poďakovala donorom aj všetkým, ktorí sa na novom diele podieľali. Ing. Imrich Béreš uviedol snahu PSS pomáhať aj pri takýchto pekných projektoch, čím sa aj viac dostávajú do povedomia ľudí. Adam Lichý vyzdvihol prácu brigádnikov a doplnil informácie, že sa tu nevybudoval len nový prísprešok pre ľudí čakajúcich na dopravu, ale aj jeho okolie, kde vznikol malý geopark a kde osadili zrubový stôl a lavice pre turistov a dve náučno - informačné tabule. Tie informujú o dávnej banskej tradícii v tejto lokalite a usmernia turistov na cyklotrasy a na náučné chodníky, ktoré vybudovalo OZ Malachovská dolina. Potom starostka obce Dr.Lucia Ferenc Gajdúšková a Ing. Béreš prestrihli bielu stuhu, čím symbolicky odovzdali dielo do užívania verejnosti.

Hostia si so záujmom pozreli Obecné múzeum v Kováčovie dome, kde si chvíľu posedeli a podebatovali s predstaviteľmi obce a s občanmi, ktorí sa na projekte aktívne podieľali. Kováčovie dom a dvor členky Klubu dôchodcov Malachovčan predtým krásne vyriadili  "domáca" pani Lydka Boďová poskytla z dobového kredenca všetko potrebné, takže posedenie bolo veľmi príjemné. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na diele podieľali a všetkým, ktorí prišli na jeho slávnostné odovzdanie. (v.fotoprílohu)