Monografia Malachova - šport

17.03.2018 13:01

Monografia obce Malachov bude zahŕňať aj kapitolu o dejinách športu. S výskumom sme začali pri turistoch, ktorí boli dlhé roky združení v „Odbore turistiky“. Tento v Malachove vznikol v r. 1975 ako jeden z oddielov miestnej telovýchovnej jednoty. 
V januári r. 2018 som navštívil dlhoročného turistu Milana Smolíka (1954), ktorý sa členom turistického oddielu stal v druhej polovici 80-tych rokov 20. storočia. Navštívil som aj bývalého predsedu telovýchovnej jednoty a turistu Pavla Terema (1938) a bývalého tajomníka turistického oddielu Jána Dobrotu – Rumana (1938). Páni nás poinformovali o histórii turistiky v Malachove, poskytli nám historické fotografie a iné zaujímavosti. Za spoluprácu pri zhromaždení informácií ďakujeme aj bývalým predsedom turistického oddielu Jánovi Kubišovi – Sýkorkovi (1938) a Branislavovi Bosákovi (1945).

Adam Lichý, spoluautor monografie
Na fotografii: zľava Adam Lichý a Milan Smolík