Ďakujeme!

01.05.2016 16:40

Ďakujeme všetkým, ktorí nám odovzdali 2% zo svojej dane za rok 2015! Užijeme ich hospodárne a v prospech ďalšieho sklrášľšovania našej obce a jej okolia nielen pre jej obyvateľov, ale aj pre našich milých návštevníkov.