Ako postupovať

07.03.2015 00:00

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

 1. Do 15.02.2014 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2013 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyplňte Vaše údaje do priloženého Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04. 2014 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***
 6. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! Toto potvrdenie môže záujemcov vystaviť aj OZ Malachovská škola alebo ďalšie organizácie v obci.
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.


Viac tu: https://zssmsmalachov.webnode.sk/a2-z-dane/

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

 1. Do 15.02.2014 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2013 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyplňte Vaše údaje do priloženého Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04. 2014 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***
 6. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! Toto potvrdenie môže záujemcov vystaviť aj OZ Malachovská škola alebo ďalšie organizácie v obci.
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.


Viac tu: https://zssmsmalachov.webnode.sk/a2-z-dane/

Ako každý rok, aj teraz sa uchádzame o 2% alebo 3% z vašej dane za rok 2015. 

Údaje:

IČO:  42012457

Právna forma  :  Občianske združenie

Adresa:

OZ Malachovská dolina
Ortútska cesta 145
974 05 Malachov
 

Aby sme vedeli, kto z vás určil 2%  alebo 3%z dane pre naše občianske združenie Malachovská dolina, prosíme vás, aby ste v oddieli XII. pod príslušnou sumou označili x, že súhlasíte s tým, aby sme sa dozvedeli, kto nám svoje 2% venoval.

Veríme, že nás podporíte v našich aktivitách aj tento rok, lebo len vďaka vašej podpore môžeme pokračovať hlavne v zveľaďovaní ďalších autobusových zastávok, Obecného múzea v Kováčovie dome, v realizácii náučných chodníkov v Malachove a okolí, ktoré si získavajú čoraz väčšiu podporu návštevníkov obce a jej krásneho okolia, ako aj v príprave monografie obce Malachov. 

ĎAKUJEME VÁM!

Predsedníctvo OZ Malachovská dolina