O obecnom múzeu

V stredu 30. októbra 2013 sa v obci Malachov za peknej účasti Malachovčanov a hostí uskutočnilo slávnostné otvorenie novej trasy náučných chodníkov Malachovskej banskej cesty, a to Historický náučný chodník. Jeho začiatok môžete nájsť pred obchodom Jednota, kde sme vytvorili nové oddychové a stretávacie miesto s lavičkami, hojdačkou, drevenou polychrómovanou sochou Malachovské drevenice od výtvarníka Miroslava Bárdiho a náučnou tabuľou, z ktorej sa dozviete zaujímavé informácie o histórii Malachova. Trasa vás ďalej zavedie k Malachovského múzeu - Kováčovie domu, v ktorom je expozícia tradičného bývania. Pred pôvabným modrým domčekom s novým plotom je dvor s lavičkami a stolmi, pri ktorých si turisti môžu posedieť, oddychnúť si a z ďalšej náučnej tabule sa dozvedieť niečo o živote a tradíciách v obci. Od múzea trasa pokračuje smerom na kopec Hrádok v krásnom prírodnom prostredí, na ktorom sú viditeľné pozostatky dávnovekého osídlenia už od doby kamennej. Slávnostné otvorenie Historického náučného chodníka moderovala etnologička Zuzka Drugová, ktorá sa spolu s členkami a členmi Klubu dôchodcov Malachovčan podieľala hlavne na vytvorení múzea, na rekonštrukcii a expozícii v Kováčovie dome. Starosta obce Ondrej Slivka vyzdvihol prácu dobrovoľníkov pri skrášľovaní a zatraktívnení obce, najmä autora a koordinátora náučných chodníkov Vlada Drugu, členov občianskych združení Malachovská dolina a Klub dôchodcov Malachovčan, ako aj ďalších brigádnikov. Vlado Druga sa potom menovite poďakoval tým, ktorí odviedli najviac práce, hlavne Pavlovi Teremovi a Mirovi Briedovi, Mirovi Bukvajovi, Jozefovi Nikšičovi, Zdenovi Krnáčovi so synom Riškom, Mirovi Bárdimu, manželom Georgievovcom a ďalším. Dievčence zo súboru Matičiarik s harmonikovým sprievodom Ondreja Drugu zaspievali dve malachovské piesne, ktoré sa pohotovo naučili od domácich dôchodkýň. Deti z Malachovskej školy, primerane ošatené v bielych plachtách so sviečkami a vyrezávanými svietiacimi tekvičkami, s heligónkovým sprievodom O.Filipka s pani riaditeľkou a učiteľkou tiež zaspievali peknú detskú pesničku. Potom sa postavili na začiatok sprievodu, ktorý sa pobral smerom k múzeu, kde všetkých už čakali vynikajúce koláče a zákusky od našich dôchodkýň a výborný teplý čaj, uvarený na tradičnej murovanej piecke v kuchyni Kováčovie domu. Pred domčekom deti spolu s dôchodkyňami zaspievali niekoľko piesní a dobrá nálada z vydarenej práce aj napriek únave vyústila do príjemného posedenia okolo stola v múzeu, kde sa spievalo a spomínalo.

Všetkých vás pozývame na peknú prehliadku novej náučnej trasy v Malachove.

Marianna Bárdiová