Oddychové miesto v obci - zastávka Strelec 2009-2010